De essentie van Yoga

De essentie van yoga is om een harmonieus evenwicht te creëren tussen het fysieke, mentale en spirituele aspect van ons wezen. Het bewerkstellen om een gezonde en evenwichtige levensstijl te bevorderen en innerlijke vrede te vinden.
Yoga biedt een systeem van handelingen, waaronder asana's (houdingen) wat door de meeste mensen gezien word wat yoga is, pranayama (ademhalingsoefeningen), meditatietechnieken, die trachten vredig, stilte en het concentratie vermogen verhogen, de geest te kalmeren en de spirituele ontwikkeling te bevorderen.
Vanuit het ontwikkelen van innerlijke vrede en harmonie. Zullen de handelingen zowel op onze binnen en buitenwereld om ons heen in het licht van yoga komen. Het is een pad naar spirituele groet en persoonlijke ontwikkeling en stelt ons in staat om het leven met respect en mededogen voor alles dat leeft Het woord 'yoga' komt van het Sanskriet woord 'yuj', wat 'verbinden' betekent. Het gaat erom eenheid en harmonie te creëren tussen het fysieke, mentale en spirituele aspecten van ons wezen. Doormiddel van verschillende activiteiten zoals, asana's (yogahoudingen), meditatie en een morele code van gedrag en ethiek. Om eenheid en harmonie te creëren tussen lichaam en geest

Yoga is leven
Yoga is verbonden met alle handelingen die we als mens doen of kunnen doen.
Via een perfecte verdeling is het gegroepeerd in een systeem.
Het geeft de beoefenaar van het leven de gelegenheid om vanuit een nuchtere heldere, neutrale wijze de elementen van het leven te beschouwen. De verwoording van de eigenschappen, welke wetmatigheden ten grondslag liggen. En een aanzetten om zelfstudie aan te gaan met de technieken die worden aangedragen. Die in het innerlijke wezen harmonie en vrede tot stand kunnen brengen.
Yoga is alomvattend, bewust of onbewust kan men kiezen om 1 of een paar yoga onderdelen te beoefenen, wat voor dat moment voldoende is om de aandacht op te richten en te beleven.
Het yoga systeem worden in de 6000 jaar geleden klassieke yoga geschriften “de yoga sutra’s” de 4 paden van yoga genoemd. Drie verschillende yoga vormen en de vierde, is alle drie yoga vormen tegelijkertijd toepassen.

De 4 paden van yoga zijn:
Bhakti yoga - Het pad van Liefde
Jnana yoga - Het pad van kennis & wijsheid
Karma yoga - Het pad van actie & handelingen
Raja yoga - Het pad van beheersing (alomvattend)
In deze 3 yoga vormen zit alles onderverdeeld waarmee de mens mee te maken heeft.
De vele andere vromen van yoga (ook alle filosofieën die er zijn) zijn een onderdeel van deze.

Het achtvoudige pad van Pantanjali
Pantanjali die men “de vader van de hedendaags yoga” noemt, heeft (3000 jaar ouden) geleden vanuit de yoga sutras, het “achtvoudige pad van yoga” gebracht. Yoga onderverdeeld in 8 technieken die lijden vervolmaking. De eerste 6 stappen/onderdelen dienen der mate ontwikkeld te zijn bij de beoefenaar om de laatste 3 stappen zuiver en krachtig te kunnen uitvoeren.

De acht pad Pantanjali zijn:
Yama: Vijf morele wensen te integreren
Yama: Vijf morele wensen te integreren
Asana - Beoefening van de fysieke
Pranayama: beoefenen van ritme (ademhalingsoefeningen)
Pratyahara: Beheersing van de zintuigelijke waarnemen
Dharana: Concentratie enkel op punt behouden
Dhyana: Meditatie elke waarneming tot stilstand
Samadhi: Schouwen vanuit boven
De yoga beoefenaar beoefend al deze paden voortdurend allemaal, door de beoefening worden alle onderdelen beter ontwikkeld en versterken onderling elkaar positieve werking.

Er bestaat niets buiten yoga en is universeel met andere namen verwoord
Ik benoem hierboven het als “yoga beoefenaar” die de theorie het de bijbehorende woorden “yoga” en ander yoga thermen, benoeming is om de leer te duiden.
Alle andere filosofieën, (geloofs)overtuiging zijn en zeggen in de kern hetzelfde met andere woorden.
De yoga sutra’s de oudste geschriften op aarde die door de “zieners” aan de mensheid is gegeven. Benoemen wat voor kern natuurwetten er zijn daarbij hoe bijbehorende wetmatigheden funcioneren zoals “oorzaak en gevolg” Bovenal wat kan de mens met zijn “vrije wil” doen. En hoe het gehele ontwikkelingsproces van de kosmos verloopt.
Veel filosofische ingestelde mensen hebben de yoga sutra’s gelezen en op eigenwijze ontwikkeld, en is verder uitgekristalliseerd en verwoord en tot een “nieuwe” geloofsovertuiging of filosofie. Net even andere verwoording aangegeven. Of men behandeld een klein stukje of vanuit een invalshoek 1 sutra, de kern en de kernboodschap is altijd het zelfde.


Volgens Maha Gandhi zegt dat de Bhagavad-Gĩtã samengebonden mededeel wat yoga is
Yoga betekent het onderwerpen van alle krachten van lichaam, ziel en geest aan het Goddelijke aspect; het uitgangspunt van Yoga is het disciplineren van het intellect, het verstand, de emoties, de wil; Yoga betekent een vorm van zielenrust, waardoor men in staat is alle aspecten van het bestaan op evenwichtige wijze te benaderen en ons bewustzijn vergroten.

Yogi Sri Aurobindo benoemde yoga samengevat
Alle leven is yoga en dus het bereiken van een staat van innerlijke rust, vrede en harmonie, die leidt tot een begrip van onszelf en de wereld om ons heen. Ook het cultiveren van liefde en dienstbaarheid aan anderen behoort tot dit pad. Dit laatste staat in de Bhagavad-Gĩtã ook als karma yoga beschreven; Laat je nooit bewegen door de vruchten van je activiteit, en houdt nooit op met werken. Werk in de naam van Paramātmā en geef alle zelfzuchtige verlangen op. Laat je ook niet beïnvloeden door succes of falen. Dit evenwicht wordt Yoga genoemd.

 

Er zijn veel verschillende stijlen van yoga hedendaags, elk met hun eigen nadruk en aanpak.
Enkele populaire stijlen zijn Hatha yoga, Vinyasa yoga, Ashtanga yoga, Iyengar yoga en Kundalini yoga.