Diagnose en Ayurveda

Door een disbalans tussen de Ayurveda principes vata, pitta en kapha kunnen aandoeningen ontstaan. Via het Ayurveda kennis kunt u via een diagnose opsporen waar de disbalans zit en wat voor klachten dit veroorzaakt. Eigen ervaring binnen de Ayurveda kennis geeft een goed beeld omtrent een eventuele ontwikkeling van een gezond of ongezond proces van wat er in uzelf afspeelt. Via een Ayurvedische zelfdiagnose probeert men altijd de dieper liggende oorzaak te achterhalen wat en rondom u zelf speelt.

Diagnose stellen

-   Probeer al uw zintuigen te gebruiken om een zo helder mogelijk beeld te vormen. 
-   Aanschouw uw lichaamsbouw, 
-   Wat voor basis gedrag vertoont u in het algemeen. 
-   Tracht bewust te zijn van uw algemene leefwijze en levenshouding, eetwijze, wat voor werk u doet, uw gezinssituatie, leeftijd. En alle andere dingen die er spelen in uw leven.

Het stellen van de juiste zelf diagnose hangt af van uw levenservaring, goed werkende intuïtie en de juiste theoretische achtergrond informatie tot u hebt kunnen nemen.

Het goed leren gebruiken van de eigen zintuigen zonder direct een oordeel te vormen, is van groot belang. Tracht te observeren zonder direct conclusies te trekken, probeer een beeld te vormen van de totaliteit van waarnemingen.

Een goede Ayurveda wetenschapper zal in het algemeen gebruik ook kennis gebruiken van polsdiagnose, tongdiagnose, nageldiagnose, oogdiagnose en door middel van de ayurvedische vraagstellingen, waar de gezondheidsleer aan verbonden is.

De Ayurveda basis constitutie en de huidige toestand/conditie van vata, pitta en kapha, zijn van groot belang om de juiste handelingen te verrichten.

Kortom diagnostiek is een veelheid van waarnemingen en informatie, waarmee u uw eigen ontwikkelingsplan vaststelt.

ayurveda lichaamsverzorging

Ayurveda Lichaams- verzorging

Ayurveda kent vele verzorgings- en gezondheidsproducten voor het algemene welzijn en welbevinden.

Ayurveda holistisch

De Holistische Ayurveda is een gezondheidsbenadering die voortkomt uit oude tradities en probeert de onevenwichtigheid te herstellen. Onze productlijn, die we met veel ervaring en zorg hebben samengesteld, kent kwalitatief hoogwaardige Ayurvedische producten.

Ayurveda en disbalans

Door een disbalans tussen de Ayurveda principes vata, pitta en kapha kunnen aandoeningen ontstaan. Via Ayurveda kennis kunt u via een diagnose opsporen waar de disbalans zit en wat voor klachten dit veroorzaakt.

Eigen oplettendheid is van groot belang binnen Ayurveda omtrent een eventuele ontwikkeling van een gezond of ongezond proces wat er in uzelf afspeelt. Met een Ayurvedische zelf diagnose probeert men altijd de dieper liggende oorzaak te achterhalen wat er rondom u zelf speelt.

em_brand_01.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_03.jpg
em_brand_04.jpg
em_brand_05.jpg
em_brand_06.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_02.jpg 
em_brand_07.jpg
em_brand_08.jpg
em_brand_09.jpg