De essentie van Ayurveda

De essentie van Ayurveda

Ayurveda is een onderdeel van yoga en gaat over de kennis (Veda) van een lang en gezond leven(ayus).  De levenskunst om het lichaam vitaal en krachtig te houden, in harmonie zodat er bewust ruimte wordt gecreëerd voor ontwikkeling in zuiverheid.. In de ayurveda gaat het om de vijf elementen en de drie doshas en vormen de rode draad in deze gezondheidsleer.

De Ayurvedische kennis staat beschreven in de vedische geschriften en is circa 5000 jaar oud zijn. En voor zover na te gaan is het de oudste beschrijving van een gezondheidsleer. De Veda’s zijn geschreven door “de zieners”. Hoog ontwikkelde identiteiten die zicht het doel hebben gesteld om de mensheid deze kennis te over dragen. Met deze kennis kregen de mensen een dieper inzicht over de werking van het fysieke lichaam. Hoe ze hun lichamelijke en geestelijke gezondheid konden herstellen en preventie.  Deze kennis is ontstaan vanuit de oeroude natuurwetten, gebaseerd op de vijf elementen. Deze vijf elementen zijn aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Elk element heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van een persoon.

Aarde (Prithvi) wordt geassocieerd met stabiliteit, structuur en zwaarte. Mensen met een overwegend aardetype zijn vaak sterk en stabiel van lichaamsbouw en hebben een neiging tot traagheid.

Water (Jal) vertegenwoordigt vloeibaarheid, samenhang en de capaciteit om te stromen. Mensen met een waterig constitutietype hebben vaak een zachte en soepele huid en zijn gevoelig voor kou.

Vuur (Agni) staat voor transformatie, vertering en metabolisme. Mensen met een overwegend vuurtype hebben vaak een scherpe geest en een snelle stofwisseling, maar kunnen ook gevoelig zijn voor ontstekingen en irritatie.

Lucht (Vayu) staat voor beweging, lichtheid en de mogelijkheid om vrij te bewegen. Mensen met een luchtig constitutietype hebben vaak een slanke en elegante lichaamsbouw en kunnen soms onrustig of snel afgeleid zijn.

Ruimte (Akasha) vertegenwoordigt uitbreiding, openheid en de mogelijkheid om te bevatten. Mensen met een overwegend ruimtetype zijn vaak creatief en kunnen goed omgaan met abstracte concepten, maar kunnen soms moeite hebben om zich te concentreren.

Volgens Ayurveda heeft elke persoon een unieke combinatie van deze vijf bovengenoemde elementen die zijn of haar constitutietype bepaalt. Deze constitutietypes worden dosha's genoemd, en de drie belangrijkste dosha's zijn Vata (lucht en ruimte), Pitta (vuur en water) en Kapha (aarde en water). Het begrijpen van iemands constitutietype en het evenwicht van hun dosha's is belangrijk voor het bevorderen van gezondheid en welzijn door middel van Ayurvedische behandelingen, zoals voeding, kruidenremedies en levensstijlveranderingen. Belangrijk is het luisteren naar het lichaam, wat je nodig hebt of te herkennen waar een overdaad aan is, de balance vinden in de drie-eenheid. 

Als je een langere tijd niet goed naar je lichaam en geest hebt geluisterd, geeft Ayurveda de kennis om jezelf weer te helen. Dit vraagt wel een zekere vorm van helderheid en bewustheid, en de moed om aan jezelf te willen werken. Het vraagt veel discipline wordt vaak gecombineerd met verschillende yogavormen om weer goed bij je gevoel terug te kunnen komen en weer met jezelf te kunnen verbinden.

Er zijn Ayurvedische meesters die de helderheid hebben verkregen over reinigende werking binnen het lichaam, welke kruiden en remedies een balancerende werking hebben. Maar ook wat te gebruiken bij een overdaad of tekortkoming. Hierbij hoort ook het activeren of neutraliseren van bepaalde energieën. Dit is gebaseerd op duizenden jaren ervaring en kennis wat ook tot nu toe stand gehouden heeft. In India wordt de Ayurvedische gezondheidsleer vele malen meer ingezet als onze westerse manier van medische wetenschap en gezondheidskennis. Volgens Ayurveda is er een nauwe relatie tussen de fysieke gezondheid en de emotionele toestand van een persoon. Het is daarom belangrijk om beide aspecten van de gezondheid in overweging te nemen bij het bepalen van een behandelplan. Ayurveda ziet ook een verband tussen de mens en zijn omgeving. Het is van belang om rekening te houden met het seizoen, het klimaat en andere omgevingsfactoren bij het bepalen van een Ayurvedische behandeling. Hoeverre de kennis van een bepaalde ayurvedische arts, therapeut of producent gaat, en de juiste meesterschap aanwezig is, zal verschillen. Ten alle tijden is je echte gevoel de beste raadgever, je bepaald uiteindelijk zelf of iets goed voor je is of misschien niet. In ons kenniscentrum gaan we nog uitgebreiderop op de bovenstaande themas in.