Yoga

Yoga betekent letterlijk "verbinding". Het tot stand brengen van juiste verbindingen tussen de drie-eenheid. Alhoewel dit een geheel innerlijk proces is, zal dit zich enigszins vertalen in woorden die overal in de basis van de kern afspeelt. Termen zoals positief, negatief, gelijkmoedig - hard, zacht, stil - opgaand, neergaand, gelijk blijven - verleden, heden, toekomst - snel, traag, gelijkmatig - geest, lichaam, ziel. En zo zijn er nog eindeloze andere combinaties waarbij aanschouwen of bewustzijnstoestand aanwezig zijn, je daarmee te verbinden, en het inzetten van (tegenovergestelde) energie waardoor er harmonie en balans ontstaat. Zo zou je yoga kunnen benoemen. Dit is een interpretatie van wat yoga is en laat zich niet zomaar uitleggen.

De alomvattende beschrijving van yoga

De Veda’s zijn één van de oudste geschriften die zijn geschreven. Hoogstwaarschijnlijk de eerst geschriften die geschreven zijn op palmblad. Om gemakshalve maar even een legende te noemen, dat zieners (bovenmenselijke identiteiten) en mediums letterlijk de teksten hebben laten opschrijven. Die teksten geven de mensen wijsheid en kennis, of geeft de openbaring weer hoe de gehele kosmos functioneert, welke tijdloze natuurwetten er zijn en hoe deze functioneren, en welke invloed daarop mogelijk is. Zoals oorzaak en gevolg, en het begrip tussen deze verbindingen. Bijvoorbeeld enige bewijsvorm is dat de door de zieners beschreven teksten te vinden zijn in het langste gedicht ooit, dat in één keer is opgeschreven in de Bhavagita zonder ook maar één woord te vernieuwen of te veranderen.

De oorspronkelijke yogateksten zijn allemaal beschreven in het Sanskriet. Een fascinerende taak die enorm veelzijdig en complex is. Deze direct en fenomenaal beschreven uiteenzetting van hoe de kosmos functioneert is onvatbaar voor de hedendaagse gewone mens. Het is zo puur en zuiver van begrip dat de mindsetting daar niet meer bij kan. Deze teksten zijn circa 5000 jaar oud. En circa 3000 jaar geleden, heeft een groot Yogi Patanjali, ook wel de vader van de yoga genoemd, het vermogen gehad om het uiteen te zetten zodat het te bevatten is voor meer identiteiten.

Dit is bekend als de Yoga Sutras van Patanjali. Hierin staat eigenlijk alles wat een mens zal kunnen ontmoeten in welke filosofie of ontdekking dan ook. Op een spat heldere en open volgende wijze, echter blijft de vraag of de lezer het ook zo helder kan opnemen. In ieder geval zijn er door de duizenden jaren heen allerlei geleerde filosofen geweest die dit hebben bestudeerd en op hun eigen wijze geïnterpreteerd hebben en vanuit die kristallisatie zijn er allerlei geloofsovertuigingen, filosofieën en andere stromingen ontstaan, met net een andere naam of label. 

Feitelijk is elke kern terug te vinden is de mooiste vorm in de yoga sutra en claimt niemand het beter te hebben ontdekt of methode te hebben gevonden. Vanzelfsprekend is hier veelal niets mis mee en kan het een mooie bijdrage zijn in ontwikkeling. De yogaleer gaat uit van reïncarnatie door de duizenden jaren heen waarin zoveel mogelijkheden zijn ontstaan om de ziel tot de grote realisatie te brengen.

Yogavormen en hedendaagse ontwikkelingsstromingen

De yogaleer is uiteen te zetten in een aantal hoofdonderdelen, waarbij een aantal hoofd yogavormen de basis zijn. Hieruit zijn heel veel verschillende andere yogavormen en andere stromingen onder te brengen.

Yoga infomatie


Hatha yoga

Hatha yoga is de bekendste vorm van yoga, waar de meeste mensen, die niet al te veel van yoga weten, yoga onder verstaan. Het doel van Hatha yoga is de juiste aandacht geven aan het fysieke lichaam doormiddel van fysieke oefening. Die bij het goed uitvoeren van de oefeningen bijdrage geven aan algehele balans, algehele verbetering van de conditie, brengt harmonie in het lichaam doormiddel van het bewust worden wat er gebeurd in het lichaam en wat de uitwerking is van de Hatha yoga. Er zijn 1000 verschillende houdingen die je kunt aannemen, met elke zijn eigen uitwerking en er verbinding is tussen mentaal en fysiek aspect. Er is ook wel een gezegde; door in de knoop te gaan kom je uit de knoop. Door inspanning ontstaat ontspanning. Alle fysieke yoga oefeningen en andere fysieke levenskunsten zijn eigenlijk in de kern dus terug te brengen als Hatha yoga, met vele andere mooie namen.

Bhakti yoga

Bhakti yoga is waarschijnlijk de gemakkelijkste vorm om harmonie te brengen in het leven. Bhakti betekent universele liefde of onvoorwaardelijke liefde. Alhoewel dit de gemakkelijkste manier is om harmonie te brengen is als er veel emotie aanwezig is toch niet altijd even makkelijk voor de waarnemer. Om in de toestand te kunnen zitten van onvoorwaardelijk liefde, vraagt dat je elk idee, begrip of wat jij persoonlijk lief hebt, of juist niet lief hebt lost te laten. Onvoorwaardelijk betekent dat er totaal nul voorwaarden zijn om de gelukstoestand te ervaren. Niets is goed of slecht, geen enkele gedachte beoordeeld iets in dat moment, enkel de ervaring van liefde. Die liefde kan niet voor iemand of iets zijn, ook niet voor een gedachtebegrip van welke geloofsovertuiging dan ook. Het is enkel en alleen maar universele liefde. Hoogstens waar te nemen in een gevoel, waar in de kern geen gedachte bij kan. Het kan wel een uitwerking hebben op de gedachten. Maar wees er dan van bewust dat het uit 100 procent puurheid is. De waarachtige Bhakti is niet te benoemen en ook niet te beschrijven.

Mantra betekent voorbij de gedachten. Mantra's zijn een hulpmiddel om uit de gedachten te komen zodat er meer liefde kan binnen stromen. Meditatie heeft ook het doel om je leeg te maken van gedachten. Maar ook Hatha yoga of andere fysieke oefeningen kunnen de gedachten leger maken zodat er meer Bhakti te ervaren is. Bhakti, ook wel universele liefde, ervaar je met de geest. Spirit betekent de geest (boven de gedachten) spiritueel is dus iets moois wat boven de gedachten uit gaat, een spirituele ervaring is ook niet te benoemen. Natuurlijk kun je proberen je gevoel te uiten of te benoemen. Als er een echte spirituele bijeenkomst is wordt dat Satsanga genoemd, hier wordt niet gesproken en gaat boven de gedachten uit. Er worden andere namen gebruikt in verschillende vormen en stromingen. Men tracht het gevoel daarna te willen delen, maar de waarachtige Bhakti yoga is een verbinding die tot stand komt en is niet in woorden te beschrijven. Deze hoge universele liefde noemt men Bhakti yoga.

Jnana yoga

Jnana bekent directe kennis. Niet gestuurde kennis uit geschriften of overdrachten in woorden, maar kennis die met de snelheid van het licht invalt. Jnana kennis is dan ook meer te vertalen naar wijsheid, innerlijke wijsheid. Deze wijsheid komt vanuit de intuïtie en niet te verwarren met het instinctieve. Er is wel een verband tussen de hogere kennis en de gestudeerde kennis.

Via het juiste verlangen en wensen naar hogere kennis, en door de aandacht daar op te richten ontstaat de groei en/of opent er een ruimte die de verbinding met iets wat we dan maar hoger durven te noemen meer en meer tot stand komt. De kracht van de lagere wil, de persoonlijke wil, vernauwt deze verbinding. Als je bij alle gedachten “ik” vervangt door “wij” dan gaat de persoonlijkheid op in een collectief bewustzijn. Niet een persoonlijk inzicht, maar het collectieve inzicht.

Jnana is niet aan een begrip of geloofsovertuiging vast te hangen, maar het ervaren van de verbinding tussen het spreekwoordelijke en de rode draaad te blijven zien zonder te blijven hangen in vaste begrippen van een bepaalde waarheid.

Raja yoga

Raja betekent koninklijkheid, hiermee wordt een staat van bewustzijn bedoeld die boven het bewustzijn van de gewone mens is. Het aanschouwen van bovenaf zonder een emotie of lagere indruk te hebben. Koninklijke wijsheid of koninklijk inzicht. De Raja yoga tracht het allesomvattende te bestuderen, en geeft de aandacht aan alle yoga onderdelen en daarmee alles wat er te ontmoeten valt te onderzoeken.

De termen yogi en yogini zijn eigenlijk weggelegd voor diegenen die zijn staat van bewustzijn zover heeft ontwikkeld dat er sprake zou kunnen zijn van een gevorderd hoger bewustzijn.

Wanneer je dit begrip zal kunnen claimen, begeef je je wel snel op glas ijs. En voor degenen die zich deze titel toe-eigenen begeven zich op nog gladder ijs. Ook na een lange studie Raja yoga of welke andere stroming dan ook, zegt op zich niets over te behaalden staat of waarachtige kennis en/of verkregen wijsheid. Misverstanden ontstaan snel door een overdaad aan zelfwaardering. Soms worden bepaalde mensen als een yogi of yogini betiteld die zichzelf in dit leven niet zo benoemen, of de denkwijze en kennis in het bewustzijn hebben van de yogaleer, maar het wel zijn. En andere mensen die tientallen jaren met yoga bezig zijn waarin niet aan de oppervlakte waarachtige yogakennis in woord en daad waar te nemen is.

Zoals gezegd dient Raja yoga het allesomvattende te bestuderen. Wat nu een echte Raja yoga docent/meester is en wanneer er sprake is van Raja yoga opleiding en of het ook de naam heeft of waardig is, is niet eenvoudig te beoordelen.

Lees meer over de verschillende yoga vormen en stijlen op Fascinerend.nl.