Mantra & Hein Braat

Hein Braat is Nederlands bekendste zanger van mantras en in vele andere landen bekend als “de koning van de mantra”. De meeste mensen, die geïnteresseerd zijn in oosterse filosofieën zullen al wel kennis hebben genomen van zijn welluidende stem via de tapes of later zijn CD‘s. Onderzoek, door te voelen welke mantra het beste bij u past.

Bijna dertig jaar geleden kwam Hein Braat is aanraking met de mantra. Om zijn begrip omtrent mantras te verdiepen heeft hij een jaar Sanskriet, de taal waarin de mantras oorspronkelijk zijn opgesteld, gevolgd.

Na jarenlange beoefening van “Hatha Yoga”, “Purna Yoga” en “Kriya Yoga”, vindt hij, dat alles gericht is op een zoektocht naar “Licht”, “Liefde” en “Eenheid” en daardoor onder de noemer “Yoga” valt. Hein Braat zingt de mantra met een warme, intense stem waardoor het luisteren naar zijn gezongen mantras een intense ontspannen geeft.

Bij zijn speurtocht naar “zingen”, volgt hij, wat betreft het zingen van de Vedische Sanskriet sloka’s en stotra’s, een onorthodoxe weg. In zijn benadering zijn de woorden, als het ware, voertuigen gevuld met de brandstof: toon, gevoel (beleving) en concentratie. ZINGEN: betekent voor Hein Braat het richten op een bepaald gevoel. Dat gevoel wordt via de eigen stem omgezet in een toon. Het zingen van een mantra is voor Hein Braat stoppen van het denken, het is een middel om voorbij het denken te komen; mediteren.

Een mantra is geen muziek, het is als het ware een ongenuanceerd geluid. Echt zingen is namelijk bezig zijn met tonen maar het zingen van een mantra ontstaat door gevoelens van blijheid, vreugde, boosheid, kracht, verdriet, enzovoort. Mantra zingen is een lijfelijk gebeuren. Het heeft te maken met het lichaam en de geest. Wat Hein Braat doet is zingen met een "dichte" mond, daardoor wordt het geluid voelbaar. Wanneer het geluid het juiste gevoel heeft gekregen ontsnapt het stapje voor stapje. Het is het concentreren op een bepaald gevoel en hoe beter de concentratie, hoe beter het gevoel.

Mantra & Hein Braat

em_brand_01.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_03.jpg
em_brand_04.jpg
em_brand_05.jpg
em_brand_06.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_02.jpg 
em_brand_07.jpg
em_brand_08.jpg
em_brand_09.jpg