Ayurveda Lichaams- reiniging

Vanuit de Ayurveda zienswijze komt het er op neer dat u eigenlijk niet de ziekte behandelt, maar de disharmonie die er in het lichaam is ontstaan. Zou men alleen een ziek orgaan behandelen, dan ziet u dus niet de totaliteit van het lichaam en de geest. De Ayurveda legt voornamelijk de nadruk op het voorkomen van ziekten, waarvoor zij ook allerlei richtlijnen adviseert. Deze richtlijnen dienen te worden genuanceerd.

Ayurveda principes

Kort samengevat gaat het in de leer van de Ayurveda om een paar belangrijke principes:
1. Een gezond mens leeft in harmonie met de schepping.
2. De mens als microkosmos en de schepping als macrokosmos zijn spiegeling van elkaar.

De basis van deze gedachte ligt in de Indische Samkhya-filosofie.

Dit is de leer van de tridoshas. Ieder mens wordt geboren met een voor hem of haar unieke combinatie van deze krachten. Dikwijls raakt deze combinatie in ons leven en door onze leefwijze uit balans. Dat zal ons welbevinden verminderen en kan tenslotte ziekte veroorzaken. De praktijk van Ayurveda is er op gericht de eigen dosha-balans van de mens te herstellen. Daarbij wordt de mens als een geheel gezien waarin lichamelijke, psychische en spirituele krachten samenhangen en elkaar beïnvloeden.

Holistische leer

De Ayurveda is daarom een holistische leer. Ze gaat uit van het eigen vermogen van de mens om zijn gezondheid te bewaren of indien nodig te verbeteren of te herstellen.

Ayurveda Lichaams- reiniging

Ayurveda betekent levenskunst, de levenskunst die niet cultuur gebonden is. Het is kennis, een kunst, die door menselijk inzicht is en wordt door ontwikkeld. Het is interessant om uw achtergrond tegen het licht van de Ayurveda te bekijken en om te zien hoe het een positieve aanvullen is op het gehele welzijn.

Ayurveda en gezondheid

Wees uw eigen gezondheidsadviseur door het Ayurveda systeem. Gebruik altijd uw gezonde verstand. Flexibel omgaan met de wetenschappen die u worden aangeboden waarmee u goed uw geest en lichaam kunt analyseren.

Ayurveda en tri-dosha

In alle levende wezens zijn drie bio-energetische krachten werkzaam:

Vata de kracht van beweging
Pitta de kracht van transformatie
Kapha de kracht van structuur

em_brand_01.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_03.jpg
em_brand_04.jpg
em_brand_05.jpg
em_brand_06.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_02.jpg 
em_brand_07.jpg
em_brand_08.jpg
em_brand_09.jpg