Ayurveda

Kennis en wetenschap Ayurveda

Ayurveda is een onderdeel van yoga en gaat over gezond leven, het vraagt om de ayurveda wetenschap te vormen als een kunst van leven. De wetenschap welke eigenschappen en functies de drie elementalen bevatten, en te gebruiken als leidraad, wat het beste is om te doen, of juist te laten om het fysieke lichaam gezond te houden of te herstellen.

De Ayurveda staat beschreven in de vedische geschriften die circa 5000 jaar oud zijn. En daarmee, voor zover na te gaan is, de oudste beschrijving van gezondheidsleer is. De Veda’s zijn geschreven door “de zieners”. Hoge identiteiten die zicht te doelen is gesteld om de mensheid de kennis te geven om zichzelf te helen, te ontwikkelen en uiteen te zetten hoe een fysiek lichaam functioneert. Dit gaat via de oeroude natuurwetten, ook al heb je op wat voor wijze er iets over gelezen of gehoord, het vanzelfsprekendheid is. Luisteren naar het lichaam, waar een behoefte aan is of herkennen waar een overdaad aan is, de balance vinden in de drie-eenheid.

Ayurveda is een Sanskriet woord, Ayur betekent leven, Veda betekent kennis, wetenschap of de levenskunst. De Levenskunst om zo bewust mogelijk harmonie te behouden, om het lichaam vitaal krachtig en helder te houden zodat bewust veel ontwikkeling kan plaatsvinden.

Indien er een periode is ontstaan waarin je niet goed hebt geluisterd naar wat je lichaam vraagt, heeft Ayurveda de kennis om jezelf helend te kunnen herstellen.
Dit vraagt wel een zekere vorm van helderheid en bewustheid, en de moed om aan jezelf te willen werken. Wat veel discipline vraagt en veelal een combinatie is met yogavormen om goed bij je gevoel te kunnen komen.

Ayurveda is op zich een oeroud universeel systeem waaruit men kan claimen dat iets ayurveda is of dat het afgeleid is van ayurveda, en blijft het in de kern een gevoel wat goed is of misschien niet zo goed voor je kan zijn.

Er zijn meesters is de ayurveda geweest en nog steeds, die de helderheid hebben verkregen wat goed reinigend werkt, of kruiden en remedies een balancerende werking hebben bij een overdaad of tekortkoming, en het activeren of neutraliseren van bepaalde energieën. Dit is al duizenden jaren beproeft en ook in stand gebleven, als het niet een goede uitwerking zal hebben zal het ook niet duizenden jaren voortbestaan. In India wordt het vele malen meer inzet als onze westerse manier van medische wetenschap en gezondheidskennis.

De westerse wetenschappers, professoren en artsen hebben hun geleerde kennis over het algemeen gericht op één orgaan, of op een zichzelf staande systeemfunctie. De Ayurveda legt alle verbanden en invloeden bij elkaar, en de algehele kennis in zijn geheel. Hoeverre de kennis van een bepaalde ayurvedische arts, therapeut of producent gaat, en de juiste meesterschap aanwezig is, zal verschillen. Ten alle tijden is je echte gevoel de beste raadgever of iets goed voor je is of misschien niet.

Hoofdlijnen Ayurveda

De Ayurveda wijst op de combinatie tussen lichaam en geest, en tracht het lichaam en de geest als een samenwerkend geheel te laten functioneren.

Ayurveda is gebaseerd op de drie-eenheid, fundamentele levenskrachten die de dosha’s genoemd worden. De leer van de dosha’s vormt de kern van de Ayurveda. 
Een dosha is een aanduiding voor een veel omvattende kracht die in alle organen, voeding, en levenselementen zitten.

De drie dosha’s worden in de Ayurveda benoemd als Vata - Pitta - Kapha. Als alles in harmonie is kan de staat van de kracht van één dosha kan drieledig zijn: actief, inactief en gelijkmatig.

De Ayurveda gaat uit van een geboorteconstitutie, wat in verhoudingswijze verschilt van de samenstelling van de drie dosha’s. Deze constitutie is heel bepalend voor de karaktereigenschappen, zoals de geest als in het lichaam, een snelle of trage verbranding, of de neiging tot dik worden of niet, kleur ogen, huid, ontlasting, aanleg van aandoening et cetera.

Als er één van de constituties veel meer aanwezig is dan de andere dan heeft dat direct invloed op een persoon, waarmee de resultaten vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld bij een sterkt aanwezige actieve vata zal deze persoon niet zo gek zijn op rauwkost, omdat een vata type dat niet zo goed eten kan verbranden, en een pitta persoon juist wel.

Als iemand een tekort heeft in de basischakra (rode chakra) krijgt deze persoon behoefte om bijvoorbeeld rode bieten te eten, dat is een natuurlijk proces. Tenzij iemand zover van zichzelf afstaat en verslaaft is geraakt aan bijvoorbeeld fastfood of kunstmatige smaakmakers, dan is het nauwelijks mogelijk om naar het lichaam te luisteren.

Ayurveda reinigingskuren

Af en toe een dag alleen op groente en fruit en vloeibaar voedsel (water, kruidenthee, bouillon, sap) komt jouw gezondheid ten goede. Maar er is meer. Denk aan klysma reiniging, spoelen met zouten & mineralen, muziek en geluid, zijn mogelijkheden voor zuivering.

Netipot

De neti pot is gemaakt voor neti. Neti is een reinigingstechniek die een belangrijk onderdeel is in de Ayurveda.

Klysma

Een klysma is een darmreiniging of darmspoeling. Het reinigen van de dikke darm wordt als zeer heilzaam gezien, daar de dikke darm de hoofdzetel is van vata en het immers vata is die voor vele gezondheidsproblemen kan zorgen.

Oorkaarsen

De reiniging met oorkaarsen is eveneens heerlijk ontspannend.

Himalayazout

Zout, het goud van de aarde, is onmisbaar voor het leven. Kristalzout uit de Himalaya is puur, volkomen natuurlijk zout in zijn oervorm.

Detoxkuur

Voor een goede gezondheid is het dan ook wenselijk om de afvalstoffen uit ons lichaam te verwijderen, een detoxkuur is daarbij als vanzelfsprekend.

Lees meer over ayurveda op Fascinerend.nl.

Ayurveda