Ayurveda

Wat betekent Ayurveda?

Ayurveda betekent, kunst van leven. Ayurveda is de gezondheidsleer uit India en betekent dus de kunst van het leven. Veda betekent ook tekst, hymnen, sloka. De Veda’s zijn de oudste teksten van de wereld.Ayurveda
Er zijn verschillende Veda’s, boekwerken waarin de werking van natuurkrachten wordt beschreven, de werking van de wetmatigheden in de natuur. De krachten van de natuur zullen er altijd zijn en de wetmatigheden zullen nooit verdwijnen. Het maakt niet uit waar ter wereld men zich bevindt.

Ayurveda beschrijft de kennis van het leven

Zij bevat kennis over een natuurlijke leefwijze, over een natuurlijke harmonie tussen de mens en de omgeving. Tevens geeft zij aan hoe men de harmonie kan herstellen wanneer deze is verstoord.

Ayurveda oorsprong

Duizenden jaren geleden werd de Ayurveda door wijze mensen in India ontwikkeld. Ze toonden inzicht in de grondbeginselen van gezondheid en geestelijk en lichamelijk welbevinden. Het verhaal zegt dat het inzicht hen door de Goden werd gegeven. In elk geval schuilt er veel wijsheid in hun "kennis van het leven", dat is de letterlijke betekenis van het woord Ayurveda. Zij beschouwt het leven als een totaliteit, de mens is een universeel wezen, die men niet los kan zien van de omgeving.

 

ayurveda

Ayurveda

De Ayurvedische levenswijze biedt een scala aan gezondheidsproducten en geeft antwoord op een diversiteit aan vragen.

Tri - Dosha

De leer van de tri-dosha’s vormt de kern van de Ayurveda. Hoewel yoga zowel als ayurveda van oorsprong een groter gebied bestrijken dan India, zijn de richtlijnen, die wij heden ten dage kennen voornamelijk afkomstig uit India.

Ayurveda en cultuur

De uitwerking is cultuur gebonden, bijvoorbeeld als het gaat om voedsel, kruiden en adviezen. Het is verstandig te realiseren de leer van Ayurveda en Yoga, te plaatsen in de eigen persoonlijke culturele omgeving.

em_brand_01.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_03.jpg
em_brand_04.jpg
em_brand_05.jpg
em_brand_06.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_02.jpg 
em_brand_07.jpg
em_brand_08.jpg
em_brand_09.jpg